Mimari yapılarda, renovasyon süreci :

TEKSTİLKENT RENOVASYON PROJESİ

İSTANBUL

DOWNTOWN HOTEL

Amsterdam / HOLLANDA

Restorasyon için en çok kabul gören tanım aslını bozmadan onarmaktır. İnşaat sektöründe restorasyon ; bir mimari eseri, zamanla veya başka bir nedenle zarar görmüş, bozulmuş kısımlarını, o eserin sanat değerine ve eski şekline zarar vermeksizin tamir ve ıslah etmektir.