Mimari yapılarda, renovasyon süreci :

Restorasyon için en çok kabul gören tanım aslını bozmadan onarmaktır. İnşaat sektöründe restorasyon ; bir mimari eseri, zamanla veya başka bir nedenle zarar görmüş, bozulmuş kısımlarını, o eserin sanat değerine ve eski şekline zarar vermeksizin tamir ve ıslah etmektir. 

© BRENER GRUP 2020. TÜM HAKLARI SAKLIDIR