top of page
telekom fiber.png

Telekom Fiber Altyapi

Yeraltı Fiber Optik Kablo Montajı

1.jpg

Yeraltı Fiber Optik Kablo Montajı

 

Fiber optik kabloları kullanma pratiği son yıllarda çok daha yaygın hale geldi. Fiber optik kablolar, belirli bir uygulamada beklenen tüm tipik kurulum ve çevresel streslere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak kurulum işlemi sırasında düzgün bir şekilde kullanılmazsa yine de zarar görebilir. En yaygın iki dış mekân fiber optik kablo tesisatı, kutup hattı hava tesisatı ve yer altı kablo tesisatıdır. 

Yeraltı kablo tesisatı doğrudan yer altına gömülebilir veya gömülü bir kanala yerleştirilebilir. Doğrudan gömüldüklerinde kablolar bir hendeğe sürülür veya gömülür ve kurulum işlemi çok hızlı olabilir. Doğrudan gömme için kullanılan en yaygın kablolar, çelik zırhlı dış mekân fiber kablolardır. Yeraltı kanal montajı kabloları zorlu ortamlardan koruyabilir ve kazmaya gerek kalmadan ileride genişleme fırsatı sağlar. Ve bu, günümüzde pek çok alanda en yaygın uygulamadır. Diğer bir fayda ise, zırhsız fiber kabloların kullanılabilmesi ve bu da kurulumu daha da kolaylaştırmasıdır.

 

Yeraltı Kablo Montajı Öncesi Hazırlıklar ve Önlemler

Başarılı bir iş sağlamak için, kurulum işleminden önce bazı hazırlık adımlarına ihtiyaç vardır. Uygun geçiş hakkı izinlerini alır.

Gömülü kablolar, borular gibi mevcut yer altı hizmetlerini belirleyin.

Kurulum derinliğini, kullanılacak fiber kablo tipini ve gerekli olan sürme ekipmanını belirlemek için toprak durumunu araştırın.

Yukarıdaki hazırlık çalışmaları dışında, tüm personel, fiber optik kabloyu teslim ederken aşağıdaki genel önlemlere tamamen aşina olmalıdır.


 

Kablonun belirtilen maksimum çekme gerginliğini AŞMAYIN.

Kablonun belirtilen minimum bükülme yarıçapını AŞMAYIN.

Kablonun maksimum ezilme yükünü AŞMAYIN

Kablo yağlayıcı olarak deterjan veya petrol bazlı bileşikler KULLANMAYIN.

ASLA flanş tarafına bir kablo makarası yerleştirmeyin (çıkış noktasında kablo geçişlerini önlemek için).

 

Kablo Yerleştirme Adımları

 

Fiber optik kabloları kanallara yerleştirmek için kullanılan yöntemler, esasen bakır kabloları yerleştirmek için kullanılanlarla aynıdır. Bununla birlikte, fiber optik kablo, aşırı çekme kuvvetine, keskin bükülmelere ve ezme kuvvetlerine maruz kaldığında iletim özelliklerini bozabilen yüksek kapasiteli bir iletim ortamıdır. Bu kayıplar, kurulum tamamlandıktan çok sonra ortaya çıkmayabilir. Bu nedenlerden dolayı, tüm kurulum prosedürü boyunca ekstra özen gösterilmelidir.

İlk olarak, fiber optik kablonun yerleştirileceği iç kanalı belirleyin. Doğru iç kanal tanımlandıktan sonra, kablo içine çekilirken "sürünmesini" önlemek için bağlanmalıdır. Herhangi bir yedek kanal, kablo çekme işlemini engellemeyecek şekilde kapatılmalıdır.

2.jpg

Çekmeli menholleri hazırlayın. Bu, iç kanalın raftan çıkarılmasını ve rafın neden olduğu boşluğun giderilmesini, uygun olan yerlerde yağlayıcı yerleştirilmesini, çekme hattının hazırlanmasını ve genellikle kablonun izleyeceği sürekli bir yol sağlamak için iç kanalın yeniden bağlanmasını içerir. Ara menhollerde kullanılan yağlayıcı miktarı, menholler arasındaki uzunluğa, iç kanal tipine, vb. Bağlı olacaktır.

Çekme ekipmanını (vinç veya ırgat) çekme menholüne yerleştirin. Çekme ekipmanı, bir gerilim denetleyicisi ile donatılmış olmalı ve üreticinin tavsiyelerine göre çalıştırılmalıdır. Kablonun 600 pound çekme sınırını asla aşmayın.

3.jpg

Çekme ucu menholüne, şirketinizin uygulamaları tarafından belirtilen uygun kılavuzları takın. Bu kılavuzlar, çekme hattının ve fiber optik kablonun iç kanala düz bir yoldan girip çıkmasını sağlamak içindir. Ve halihazırda çözülmüş olan çekme öncesi sörvey sırasında gözlemlenen herhangi bir problemle kablo çekişi için ara menholler hazırlanmalıdır.

Kablo makarasını, kablonun menholden elle beslenebilmesi için besleme menholünün yanına yerleştirin. Çekme gerilimlerini azaltmak için kablo makaradan elle çekilmeli ve rögar deliğine elle beslenmelidir. Ardından çekme halatını, fiber optik kabloya takılı olan çekme halkasına / tutamağa bir döner konektörle bağlayın.

4.jpg

Çekme gerilimini azaltmak için tüm kanalı yağlamak için onaylı bir kablo yağı kullanın. Standart şirket uygulamalarına göre iç kanala beslenmeden önce kabloya yağlayıcı uygulayın. Yağlayıcı uygulama yöntemi şirket uygulamasına göre değişiklik gösterecektir. Çekme işlemleri başlamadan önce, besleme ve çekme menholleri (ve kablonun geçebileceği herhangi bir ara menhol) arasında bir iletişim bağlantısı kurulmalıdır.

Vinci / ırgatı yavaş bir hızda devreye alarak çekmeye başlayın. Çekme başlangıç ​​gerilimini azaltmaya başladığında makarayı elle çevirin. Çekme gözü / kavrama, besleme menholünde kanala girdikten sonra, çekme hızı artırılabilir. Hız, dakikada yaklaşık 100 fitlik (dakikada 30 metre) maksimum hıza kadar yavaşça oluşturulmalıdır.

Çekme bacasındaki vinç / ırgat operatörü, kablo çekme hızını kontrol eder. Her bir ara rögardan geçerken kablonun ilerleyişi konusunda bilgilendirilmelidir. Sabit bir çekme hızı, kabloyu iç kanala yerleştirmek için istenen yöntemdir. Çekme hızlarındaki, başlama ve durmalardaki değişikliklerden kaçınılmalıdır. Çekmeyi herhangi bir noktada durdurmak gerekirse, vinç / ırgat operatörü çekmeyi durdurmalı ancak halat üzerindeki gerilimi serbest bırakmamalıdır. Çekme halatında ve halatta gerginlik korunursa çekmeye daha kolay devam edilir.

Kablo çekme bacasında göründüğünde, kasnağın veya bloğun çapı, kablonun gerilim altındaki minimum bükülme yarıçapını karşıladığı sürece bir kasnak veya çeyrek blok üzerinden çekilebilir. Kabloyu son iniş deliği uzunluğuna kadar geçirmeye çalışılmamalıdır. Bu, kablonun uç kısmında istenmeyen dalgalanmalara neden olabilir.

Kurulum Sonrası İnceleme

Yeraltı kablo tesisatını tamamlamanın son kısmı, baştan sona tüm güzergahın kapsamlı bir incelemesidir. Mühendislik personeli ve ilgili taraflar, aşağıdakileri sağlamak için inşaat alanını zeminin üzerinde incelemelidir:

Restorasyon tamamlandı.

Kalıcı işaretleyiciler kabloların hemen yanına yerleştirilmiştir.

Yol delikleri, kullanılırsa, uygun şekilde tamamlanır ve yolun bir bölümünü çökertmez.

Enkaz ve çöpler şantiye alanından kaldırılır.

Kuruluma özgü diğer talimatlar, çizimin özelliklerine göre tamamlanmıştır.

 

Özet

Aslında, kablo montajı işlemi, kablonun büyük olasılıkla maruz kalacağı en agresif olaydır ve bu işi yalnızca özel olarak eğitilmiş kişiler yapabilir. Bu profesyoneller için bile, tüm sürecin sorunsuz ve sorunsuz olduğunu garanti edemezler. Ancak yukarıdaki adımlara ve önlemlere bağlı kalmak, kablonun tüm tasarım ömrü boyunca düzgün bir şekilde çalışma şansını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir.

bottom of page