top of page

Proje Geliştirme

proje gelistirme.png
iş görüşmesi

Gayrimenkul Proje Geliştirme

Proje Geliştirmek aslında önce hayal kurmaktır. Bunun vizyonerlik ile birleşmesi ile geleceğe dönük başarılı projeler ortaya çıkar. Projeyi diğer işlerden ayıran unsur, olmayan bir şeyin tasarlanması ve hayata geçirilmesi sürecidir. Türk Dil Kurumu projeyi "gerçekleştirilmesi istenen tasarı" olarak tanımlıyor. Oxford ise "An individual or collaborative enterprise that is carefully planned to achieve a particular aim" olarak tarif ediyor. Yani " Dikkatlice planlanarak belli bir amaca ulaşmak için ortaya konulan girişim" denilmiş. Burada dikkatimizi çeken konu amaç ve tasarım dır. Bu iki ana unsur projelerin vazgeçilmezidir. Önce amaç belirlenmeli, sonra hayal gücü ve vizyonerlik ile tasarım ortaya konulmalıdır. 

 

Örnek vermek gerekirse ;bir araziniz varsa ve bunun üzerinde en iyi verim sağlayacak projeyi geliştirmek istiyorsanız, hareket noktası arsa olacaktır. Arsanın konumu, çevre ekonomik analizi ve geleceğe dönük gelişimi göz önüne alınarak çalışma yapılır. Bir ön fizibilite çıkartarak projenin ne derecede kârlı ve verimli olduğu, uzun yıllara dönük olarak tespit edilir.  Proje konusunda arsa sahibi için fizibilite açısından uygunluk söz konusu olursa, süreç analizi ve iş adımları tespit edilerek bir çalışma yapılır.

 

Eğer bir fikriniz var ve bunun için bir proje geliştirmek istiyorsanız öncelikle düşüncenizin gerçekten satılabilir olup olmadığını test etmemiz gerekir.  Sizden fikrinizin basit bir anlatımını alıp, projelendirme iş süreçlerine göre ön tasarım yaparız. Fizibilite analizine göre yapılacak değerlendirme ile projenizin yapılıp yapılamayacağı ortaya çıkacaktır.

Proje Geliştirme Adımları

 

   1. Projeye başlama kararı : Neden bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz ? Hangi hedeflerimiz var ? Bir iş planı olmalı ve bu plan faydaların ve varsayımların neler olduğunu ortaya koymalıdır. Kısıtlar nelerdir ? Gerekli kaynaklar nasıl sağlanır ? Bu aşamada, işin başında olduğumuz için ancak ve sadece yüksek seviyeli hedefler yer alabilir.

 

 • - Varsayımlar

 • - Proje Faydaları

 • - Proje kısıtları

 • - iş modeli

 • - Projenin kavramsal yapısı

 • - ROI; proje geri dönüş süresi

 

   2. Araştırma : Bir proje geliştirirken; bilinmeyen gelişmeler ve ortaya çıkabilecek problemler araştırma ile önceden tespit edilmeye çalışılır. Burada mümkün olduğunca bilgi toplanır ve projenin uygunluk test için model oluşturulur.

 • İş analizi

 • Belirsizliklerin tespiti

 • Pazar Araştırması

 • İş tahminleri

 • Fizibilite

 • Araştırma ve Geliştirme

 

   3. İhtiyaçların tespiti ; İş sahipleri; işe başlarken ne tür beklentiler içindeler, önceliklerin doğru belirlebnmesi ve planlamanın buna göre yapılması

 • Fonksiyonel ihtiyaçlar

 • Proje Paydaşları

 • Yanal ihityaçlar

 • İhtiyaçların önceliklendirilmesi

 

   4. Finansal planlama

 

 • Tahmini Maliyet

 • Kademeli, zamana bağlı maliyet planı

 • Risk Tahminleri

 • Kâra geçiş noktası

 • Parametrik değerler ile tahmini iş süreçleri

 

   5. Planlama

 • Aktif çalışma Planlaması

 • Proje Ruhsatı

 • Proje Planları ve mühendislik Hesapları

 • Projenin temel altyapı planlaması

 • Projenin bağlı olduğu faktörler ve kaynak ihtiyaçları

 

   6. Tedarik planı

 • İç kaynaklar

 • Tedarik ve Satınalma

 • Dış firmalardan alınacak hizmetler

 • Servis anlaşmaları

 

   7. Yer seçimi

 • Konsept plana en uygun yer seçimi

 • Ulaşım kolaylığı

 • Hedef pazarlara yakınlık

 • Gelecek planlarında; artan değer yaratma potansiyeli

 

   8. Mimari Tasarım

 • Mimari planlama ve dizayn

 • Yazılım ile 3D mimari görselleştirme

 • Autocad ile alternatif sorun ve çözümlere odaklanma

 • Proje içindeki tüm detayların çizimi

 

   9. İnşaat

 • Teslim Süresi

 • CPM planlama

 • İş gücü planlama

 • İşi aşamalara bölerek mümkün olanlarını eş zamanlı uygulama

 • Sorun yönetimi

 • Proje denetimleri

 • İnşaat ve imalat makine ve ekipman envanteri

 

   10. Test Süreci

 • Kriterlerin kabulü

 • Kalite Güvence

 • Test

 • Kalite

 • Test vakaları

 • Kullanıcı kontrolleri

 

   11. İş bitirme

 • Bilgi ve kaynak Kaybı ölçülmesi

 • Bilgi ve kaynak kazanımı ölçülmesi

 • Proje koordinasyonu kurulması ve yaşama geçiş sürecinin hazırlanması

 • Projenin, planlamaya uygun şekilde test edilerek iş sahibine teslimi

bize ulaşın
bottom of page