top of page

Mimari yapılarda, renovasyon süreci :

Teknoloji; mimari yapılarda yenileme süreci üzerinde anlamlı bir etki oluşturmuştur. Tasarım, 3 boyutlu görseller, videolar sayesinde planlama aşamasının önemi ve gücü oldukça artmıştır. Planlanan değişiklikler ve yenilemeler ile ilgili alınacak kararlar, teknolojik imkanlar ile çok daha etkin olmaktadır. Ayrıca maliyet çalışmaları da teknoloji sayesinde daha hassas olarak yapılabilmektedir. Mimari yapının başlangıçta ne amaç için yenileneceği kararı doğru verilmelidir. Sonradan yapılacak bir düzeltme veya amacı tamamen değiştirmek, maliyetlerin katlanması sonucunu doğurur. Teknoloji, yenilemeye başlamadan önce tüm süreçleri modelleme imkânı tanıdığı için bizi bu tür sapmalardan korur.

 

Neden Renovasyon ? 

Pek çok insan, evleri için yeni bir görünüm yaratmak için evleri yeniler veya başka bir kişi evi satın aldığında; kendi kişisel ihtiyaç ve zevk tercihlerine konutta renovasyon yaparlar. Büyük projelerde; daha önce ofis veya işyeri olarak kullanılan binalar; bölgede ihtiyaçların değişmesi ve konut alanlarına talebin artması ile ofis ve işyeri binalarını; renove ederek, yani yenileyerek konut alanları oluştururlar. Bir binayı her şeyi ile sıfırdan yapmak yerine; mevcut binayı yeni ihtiyaçlara göre yenilemek çoğu zaman daha düşük maliyetler ile sonuca gitmek ve zamandan tasarruf etmek anlamı taşımaktadır. Ev sahipleri, yeniden satış değerini artırmak veya daha iyi bir kira geliri elde etmek için ve satış yaparken kar elde etmek için genellikle evlerini yeniler.

Ahşap ve tadilat 

Ahşap çok yönlü ve esnektir, bu da onu tadilatlar için en kolay yapı malzemesi haline getirir ve ahşap binalar değişen ihtiyaçlara uyacak şekilde yeniden tasarlanabilir. Çok az ev sahibi veya profesyonel tadilatçı, çelik çerçeve veya beton yapıları değiştirmek için gereken beceri ve donanıma sahiptir.

Yeşil ve Sürdürülebilir Orman Sertifikası, odun ürünlerinin iyi yönetilen ormanlardan elde edildiğini doğrular. Sertifikasyon programlarının çoğu, tüketicilerin sertifikalı ürünleri bulabilmeleri için çevrimiçi arama seçenekleri sunar


 

Renovasyon mu ? Binayı yeniden yapmak mı?

Kuzey Amerika'da çoğu yapı, imar değişiklikleri ve yükselen arazi değerleri gibi dış etkenler nedeniyle yıkılıyor. Ek olarak, bina sakinlerinin fonksiyonel ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde değiştirilemeyen binalar yıkıma tabi tutuluyor. Kıtadaki çok az bina yapısal bozulma nedeniyle yıkıldı. Genellikle aynı arsada daha büyük bir imar alanı elde etmek amacıyla binalar yıkıldı. Bu büyük şehirler için istenmeyen bir durumdur. Gittikçe yoğunluk artışı ile mega kentler daha da zor yaşanır hale gelmektedir.

Athena Enstitüsü , 2000 ile 2003 ortaları arasında St. Paul, Minnesota'da yıkılan 227 ticari ve konut binasını inceledi . Binaların yüzde otuzu 50 yaşın altındaydı ve yüzde 6'sı 25 yaşın altındaydı. Yıkımın başlıca dört nedeni, “alanın yeniden geliştirilmesi” (%35), “binanın fiziksel durumu” (%31), “beklenen kullanıma uygun değil” (%22) ve “yangın hasarı” (%7) idi. Yıkım nedeni olarak fiziksel koşulun verildiği 70 binadan 54'üne özel sorun bakım eksikliği olarak gösterildi.

Ülkemizde Kentsel Dönüşüm [Urban Transformation] ile bir çok bina yeniden yapıldı. Bu binalar yaşam alanları açısından daha önceki eski yapıdan daha geniş ve kullanışlı alanlar sunamadı. Sadece yeni deprem yönetmeliğine göre sağlam binalar yapıldı. Ama konfordan, balkonlardan fedakârlık edildi.

Biz Brener olarak aktif bir şekilde kentsel dönüşüm ile bir çok binayı sıfırdan inşa ettik. Bir inşaat firması olarak ana amacımız iktisadi bir işletme kurmak olduğu için; gelen işleri en iyi şartlarda yaptık. Binaları projelerine uygun bir şekilde teslim ettik.


 

Japon Maeda GKMC Renovasyon ve Güçlendirme Sistemleri & Brener

Edindiğimiz tecrübe göstermektedir ki ; Doğru olan ada bazında yapılacak planlamalar ile kentsel dönüşümün yapılmasıdır. Diğer durumlarda yenileme, yani renovasyon ve güçlendirme daha iyi bir çözümdür. Burada Japon Maeda teknolojisi lisansı ile yenileme ve güçlendirme hizmeti veriyoruz.

Aslında; çok eski yapıların bile restore edilebildiği ve daha uzun yıllar ekonomik hayatına aktif olarak devam ettiği düşünülürse; 50 – 60 yıllık bir bina için Renovasyon hiç de zor değildir. Burada sorun; bina maliklerinin düşünce yapısında olmaktadır.

Bir yapının riskli yapı olduğu tespit edildiğinde bina malikleri ; her şeyi yeni yapalım düşüncesine kapılırlar. Bu doğaldır. Tehlike karşısında korunma içgüdüsüdür. Ancak; bir bina için karar verirken içgüdüler ile değil; teknik ve ekonomik veriler ile karar vermek gerekir.

Bizim önerimiz; mutlaka güçlendirme ve yenileme alternatifi ile karar sürecinin başlatılmasıdır. Çıkan sonuç eğer sıfırdan yapma diyorsa; tabi ki bu kaçınılmazdır. Ancak eğer renovasyon ekonomik ve teknik olarak mümkün ise; bunu göz ardı etmemek gerekir.

Biz Brener olarak hemen renovasyon hem de sıfırdan yeni bina inşası konusunda 22 yıllık tecrübeye sahibiz. Sonuç ne çıkarsa çıksın; en iyi şekilde inşa etme ve uygulama konusunda her türlü çalışmayı yürütüyoruz.

İnşaatçıların çoğu yeni evler inşa etmeye odaklanır, bu nedenle yenileme, bu tür işler için tipik olarak, sıfırdan inşa etmeye göre çok daha zahmetli ve zor, aynı zamanda tecrübe ve bilgi birikimi isteyen bir faaliyettir. Yenileme için gerekli süreçler ve hizmetler oldukça özeldir ve planlar bir kez imzalandıktan sonra yeni bir ev inşa etmek nispeten öngörülebilirdir. Yenilemeler genellikle yeni bir binanın inşası için gerekli olan tüm bilgiler yanında; ayrıca bir çok başka süreci de göz önüne almayı gerektirir. Yenileme projeleri sırasında, ortaya çıkan beklenmedik sorunlara yanıt vermek için yenileme şirketlerinde tecrübe, bilgi, beceri ve esneklik olması gerekir. Yenileme içeren projeler sadece esneklik değil, aynı zamanda birçok tarafın üzerinde mutabık kaldığı bir planı da gerektirir. Planlama süreci, projenin finansal yatırımcılarından ve tasarımcıdan gelen geri bildirimleri de içeren bir şekilde tasarlanır.

bize ulaşın
bottom of page