top of page

Restorasyon için en çok kabul gören tanım aslını bozmadan onarmaktır. İnşşaat sektöründe restorasyon ; bir mimari eseri, zamanla veya başka bir nedenle zarar görmüş, bozulmuş kısımlarını, o eserin sanat değerine ve eski şekline zarar vermeksizin tamir ve ıslah etmektir. Normal bir onarımdan çok farklı olan restorasyon büyük bir bilgi ve uzmanlık işidir. Bu yüzden her mimar restorasyon yapamaz. Restorasyon yaparken esere kendinden bir şeyler katmak ve şahsi şekillerde binayı daha güzelleştirmeye ve tamamlamaya kalkışmayacak kadar da eski sanata saygılı olmak gerekir. Böylece, eser tekrardan canlandırılır, hayat bulur. Tamir ile restorasyonu birbirinden mutlaka ayırmak lazımdır. Restorasyon aynı zamanda bir sanat değeri de taşımaktadır. Restorasyon yapılar için bir gençlik aşısı gibidir. Restorasyon zamanın ve diğer etkenlerin etkisinden kurtularak yapının yeni bir hayata başlaması demektir. Restorasyonla yapıdaki bozulmalar durdurularak ömrünün uzaması sağlanmış olur. Yani restorasyon yıpranmasını durdurur ve zamana karşı koyma gücünü kazandırır.

 

Eski Eserlerin özgün değerlerini koruyarak kişiye ve beklentilerine özel yaşam alanları yaratıyoruz.

Çalışmalarımızda mal sahiplerinin satınalma sürecinden itibaren danışmanlık, proje, ruhsat alınması, farklı disiplinlerle birlikte inşaat ve tadilat yapılması, iç tasarım alanlarında hizmet veriyoruz. Her aşamada ekibimizdeki alanında uzman kişilerin yürütücülüğünde taviz vermediğimiz ince işçilikle yapılara örneği olmayan çözümler üretiyoruz.

 

Brener olarak bugüne kadar, Saray, Köşk, Yalı, Kasır, Konak, Cami, Türbe, Medrese, Sarnıç gibi Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğuna ait değişik inşaat teknikleri ile yapılan anıt eserlerin, bilim kurulları ve üniversiteler gözetiminde deneyimli ekiplerle esaslı onarım kapsamında ağırlıklı ahşap, taş ve horasan kullanılan yapılarda “Koruma ve Restorasyonu ile birlikte Statik Güçlendirme”  işlerini gerçekleştirerek elde edilmesi zor kazanımlar sağlamıştır.

bize ulaşın
bottom of page